Despre mine - Auditor Energetic

Auditor energetic pentru cladiri gradul I

Absolvent promotia 23.01.1983 al Institutului  Politehnic "Gh. Gheorghiu-Dej" Bucuresti Facultatea de Energetica cu profilul energetic, specializarea energetica mi-am continuat studiile absovind in anul 2008 titlul de Master in Tehnica auditului energetic pentru cladiri la Universitatea Politehnica din Bucuresti * Facultatea de Inginerie in Limbi Straine.

Intocmim:

Certificatul de performanta energetica.
Auditul energetic al cladirilor.

Autorizat cu cele mai multe certificari si atestari in domeniu si membru al Asociatiei Auditorilor Energetici pentru Cladiri.